Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju - Strzeliński Ośrodek Kultury
  •  

    +48 71 39 21 543

  •  

    kultura@strzelin.pl

Image

Strzelińskie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju

Mickiewicza 2

57-100 Strzelin

NIP 9141566292

Regon 366129026

KRS 0000653876

e-mail: promocja.kultura@strzelin.pl

Władze Stowarzyszenie:

prezes – Patrycja Dąbek

wiceprezes – Jakub Stępień

skarbnik – Joanna Franaszczuk

 

Cele Stowarzyszenia:

1/ wszechstronny rozwój gospodarczy i społeczny Gminy Strzelin (dalej: „Gmina”),

2/ podejmowanie działań na rzecz spójności społeczno-ekonomicznej Gminy,

3/ promocja atrakcji turystycznych i rekreacyjnych Gminy,

4/ promocja Miasta Strzelin, gminy i regionu,

5/ wspieranie osób, grup i środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem i marginalizowanych,

6/ działalność charytatywna i humanitarna na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i innych osób potrzebujących wsparcia,

7/ wszechstronna pomoc w rozwijaniu talentów, zdolności i zainteresowań mieszkańców Gminy,

8/ wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych społeczności lokalnej,

9/ ochrona zdrowia, rehabilitacja dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

10/ integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

11/ ochrona środowiska i edukacja ekologiczna,

12/ wsparcie wychowania i rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i dorosłych poprzez sport, turystykę, rekreację i kulturę,

13/ rozwijanie bazy sportowej, kulturalnej i turystycznej oraz infrastruktury społecznej na terenie Gminy,

14/ propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego, naturalnego, lokalnego, narodowego i europejskiego,

15/ działania na rzecz przyjaznych stosunków międzynarodowych,

16/ współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,

17/ organizacja i współorganizacja imprez integracyjnych, rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, edukacyjno-oświatowych dla dorosłych, młodzieży, dzieci oraz osób niepełnosprawnych,

18/ promocja firm przemysłowych,

19/ promocja handlu i usług,

20/ promocja produktów lokalnych i Kół Gospodyń Wiejskich,

21/ udostępnianie informacji i materiałów promocyjnych w promocji i rozwoju regionu.

INFORMACJA NT. PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE:

WARSZATY EDUKACYJNE

Stowarzyszenie w dniach 12-14 czerwca 2019 r. zorganizowało warsztaty z edukacji międzykulturowej dla dzieci. Zajęcia były przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz w wieku 6-10 lat. Program warsztatów został przygotowany i wykonany przez pracownice Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Warsztaty nosiły nazwę: „Różnorodność kulturowa i społeczna – warsztaty edukacyjne”.

 

Grupy, które wzięły udział:

- wiek przedszkolny: przedszkole Eko-przedszkolak, grupa Biedronki, Smerfy, Motylki

- wiek 6-10 lat: przedszkole miejskie, grupa Skrzaty, Krasnoludki, Smerfy.

 

Koszt przeprowadzenia warsztatów: 7200,00 zł.

Kwota pomocy: 7128,00 zł.

Wkład własny: 72,00 zł.

 

SZKOLENIA ANIMACYJNE

 

Szkolenia animacyjne odbyły się w dniach 01-02 lipca 2019 r. Szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę IntoTheWorld Mariusz Gorzycki z Torunia. Szkolenia nosiły nazwę: „Animacja czasu wolnego – praktyczne szkolenie” i odbyły się w 4 grupach. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 46 osób. Szkolenia były przeznaczone dla osób dorosłych. Uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty.

 

Koszt przeprowadzenia szkoleń: 8467,10 zł.

Kwota pomocy: 8043,75 zł.

Wkład własny: 423,35 zł.

 

FOLDER O SOŁECTWACH

 

Publikacja została wydana w ramach projektu pn: „Promocja obszaru poprzez wydanie folderu prezentującego sołectwa Gminy Strzelin”. Informacje zawarte w folderze dotyczą: historii sołectw, ciekawostek, atrakcji turystycznych, podane są również dane kontaktowe każdego z sołtysów wsi. Folder zawiera zdjęcia oraz teksty przygotowane w j. polskim, niemieckim, angielskim i dotyczy każdego z 36 sołectw Gminy Strzelin. Tłumaczenia zostały wykonane przez firmę Junique Justin Nnorom k. Poznania, natomiast skład graficzny i druk przez Drukarnię i Agencję Wydawniczą Argi z Wrocławia. Zdjęcia do publikacji zostały przygotowane przez członków Stowarzyszenia. Plik PDF publikacji jest dostępny na stronie www Urzędu Miasta i Gminy Strzelin oraz na stronie www Strzelińskiego Ośrodka Kultury.

 

Koszt wykonania folderu:

- koszt tłumaczeń: 5313,60 zł

- koszt druku: 5313,60 zł

- razem: 10627,20 zł.

Kwota pomocy: 10095,84 zł.

Wkład własny: 531,36 zł.

ALBUM

 

Publikacja została wydana w ramach projektu pn: „Album Ziemi Strzelińskiej”. Album zawiera głównie opis atrakcji turystycznych samego miasta Strzelina oraz zabytków mieszczących się w Gminie Strzelin. Teksty w albumie oraz zdjęcia są zamieszczone w j. polskim oraz angielskim. Skład graficzny oraz tłumaczenia wykonała firma Vega Studio Adv. Tomasz Müller z Kwidzyna. Zdjęcia zostały udostępnione przez członków Stowarzyszenia oraz osoby zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem. Plik PDF publikacji jest dostępny na stronie www Urzędu Miasta i Gminy Strzelin oraz na stronie www Strzelińskiego Ośrodka Kultury.

 

Koszt wykonania albumu: 19614,00 zł.

Kwota pomocy: 18633,30 zł.

Wkład własny: 980,70 zł.

 

 

PROJEKT „SPACEREM PO STRZELINIE…ROTUNDA ŚW. GOTARDA”

Cel projektu: promocja obszaru Gminy Strzelin poprzez wydanie broszury informacyjnej, karty pocztowej oraz zakup notesów magnetycznych.

Broszura wydana w j. polskim oraz w j. angielskim.

Teksty w j. polskim przygotowane przez Członka Stowarzyszenia SSWR.

Druk wykonany przez firmę: Drukarnia Euro-Druk Krzysztof i Joanna Niedziela z Pęcza.

 

Koszt całkowity: 6502,40 zł.

Kwota grantu: 5862,00 zł.

Wkład własny: 640,40 zł.

 

PROJEKT „WYKONANIE ALBUMU FOTOGRAFICZNEGO PREZENTUJĄCEGO HISTORYCZNE, PRZYRODNICZE I KULTURALNE WALORY OBSZARU ORAZ CIEKAWYCH LUDZI”

 

Cel projektu: promocja walorów obszaru poprzez wykonanie albumu fotograficznego prezentującego zdjęcia lokalnych pasjonatów fotografii i regionalistów ziemi strzelińskiej.

Album wydany w j. polskim oraz w j. angielskim.

Teksty w j. polskim nadzorowane przez pracownika UMIG.

Druk wykonany przez firmę: Vega Studio Adv. Tomasz Müller z Kwidzyna.

 

Koszt całkowity: 12300,75 zł.

Kwota grantu: 9793,00 zł.

Wkład własny: 2507,75 zł.

 

PROJEKT „OPRACOWANIE I WYKONANIE DRUKOWANYCH MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH I PREZENTUJĄCYCH WALORY OBSZARU, ATRAKCJE ORAZ BAZĘ TURYSTYCZNĄ”

 

Cel projektu: promocja obszaru poprzez opracowanie i wykonanie materiałów promujących lokalne walory związane z turystyką rowerową.

Mapy wydane w j. polskim oraz w j. angielskim.

Materiały do druku przygotowane przez pracownika UMIG.

Druk wykonany przez firmę: MAWI Małgorzata Jurewicz z Wrocławia.

 

Koszt całkowity: 9660,00 zł.

Kwota grantu: 9563,00 zł.

Wkład własny: 97,00 zł.

 

PROJEKT „GRA PLANSZOWA – LEGENDY STRZELINA”

 

Cel projektu: promocja obszaru poprzez wydanie gry planszowej promującej walory lokalne.

Gra wydana w j. polskim.

Materiały do gry przygotowane przez dyrektora Biblioteki Miejskiej i Gminnej w Strzelinie.

Projekt gry wykonany przez: Jarosław Motała AdHero Projektowanie graficzne – Wierzbno.

Druk gry przygotowany przez firmę: Gabi s.c. z Zamościa.

 

Koszt całkowity: 9500,00 zł.

Kwota grantu: 9405,00 zł.

Wkład własny: 95,00 zł.